Graag vertel ik je iets over mijn passie, mijn missie, het doel van mijn kunst.

"Creation of beauty is art"  F.V. Admiraal

' Het is allemaal begonnen op de middelbare school met mijn fascinatie voor Indianenvolken. Dat had te maken met hun cultuur, hun levensfilosofie, hun manier van omgaan met de natuur. Ik schilderde en tekende in die tijd veel totempalen en taferelen van hun dagelijkse leven. De onderwerpen voor mijn afstudeerwerkstukken voor geschiedenis en geografie gingen respectievelijk over de Azteken (Midden-Amerika) en de bovenwindse Indianenstammen van Suriname (Zuid-Amerika)

Mijn reis in 1972 door Navajo territorium (Noord-Amerika) was een dream come true.

In mijn academietijd kwam mijn voorliefde voor de indiaanse kunst tot uiting in de geometrische vormen, die ik integreerde en toepaste in ontwerpen voor boekomslagen, kalenders, briefpapier etc. Tot op de dag van vandaag vind je invloeden van indiaanse kunst terug in mijn werk.

Het tweede belangrijke aspect voor mij is de manier waarop zij met flora en fauna omgaan. Er is een directe connectie met de omgeving waarin ze leven, en juist hierin voel ik de verbinding. De symboliek in hun kunst is direct gerelateerd aan de natuur.

Ze hebben respect voor de natuur, er wordt niets meer gebruikt dan nodig, er wordt niets verspild. Een duurzaam leven is een automatisch gevolg hiervan. De bronnen van onze planeet worden op die manier niet uitgeput, plant- en diersoorten sterven dan niet uit. Dit is iets wat me aan het hart gaat en me motiveert.

Mijn kunst is mijn leven en ik heb een innerlijke drang om me te uiten via schilderen, fotograferen en tekenen. Mijn missie is het tonen en delen van de puurheid, de harmonie, en de onmetelijke schoonheid van de natuur, en deze naar je toe te brengen, je mee te omringen.

Onze aarde en ons heelal is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor me, waar ik dagelijks deelgenoot van ben. Mens, dier, plant, ster, onlosmakelijk met elkaar verbonden en van ieder afzonderlijk springen er sprankeltjes levensenergie over, die ik probeer te vangen en uit te dragen'.

Anneke