'Graag vertel ik je over mijn passie en het doel van mijn kunst.

Ik heb een diepgeworteld respect voor de natuur.

Het begon allemaal op de middelbare school met mijn fascinatie voor Indianenvolken. Dat had te maken met de cultuur, de levensfilosofie, de manier van omgaan met de natuur. Ik schilderde en tekende in die tijd veel totempalen en taferelen van het dagelijkse leven.

Er is een directe connectie met de omgeving waarin ze leven, en juist hierin voel ik de verbinding. De symboliek in kunst die gerelateerd is aan de natuur, inspireert me.

Er is respect voor flora en fauna, er wordt niets meer gebruikt dan nodig, er wordt niets verspild. Een duurzaam leven is een automatisch gevolg hiervan. De bronnen van onze planeet worden op deze manier niet uitgeput, plant- en diersoorten sterven niet uit. Dit is iets wat me aan het hart gaat en me motiveert.

Het thema voor mijn afstudeerwerkstukken op de middelbare school waren voor geschiedenis, zowel als voor geografie: De indianen, respectievelijk de Azteken (Midden-Amerika) en de bovenwindse indianenstammen van Suriname (Zuid-Amerika)'.

Mijn reis in 1972 door Navajo territorium (Noord-Amerika) was 'a dream come true'.

In mijn academietijd kwam mijn liefde voor indiaanse kunst tot uiting in geometrische vormen, die ik integreerde en toepaste in ontwerpen voor boekomslagen, kalenders, briefpapier etc. Tot op de dag van vandaag vind je invloeden van indiaanse kunst terug in mijn werk'.